08. 10. 2021

Pracovisku nákladnej železničnej dopravy sa darí vyťažiť všetky rušne

Súčasťou spoločnosti BULK TRANSSHIPMNET SLOVAKIA, a. s., (BTS) je aj pracovisko Nákladnej železničnej dopravy (NŽD), ktoré má svoje zázemie v Spišskej Novej Vsi. NŽD zabezpečuje činnosti spojené  s prenájmom hnacích koľajových vozidiel (HKV) v majetku spoločnosti a tiež ich údržbu.

 

Čítaj viac

06. 08. 2021

Kvalitné zázemie zamestnancov je pre BTS dôležité

Pre spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) je jednou z priorít poskytovať zamestnancom primerané sociálno-prevádzkové zázemie. Po predchádzajúcich investíciách v prenajatých priestoroch sídla spoločnosti, na pracoviskách Prekládkový komplex Východ, Prekládkový komplex Západ a Východná rampa - Portál ako i na pracovisku ...

Čítaj viac

07. 06. 2021

Stabilita a environmentálna udržateľnosť prekládky

V septembri spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) rozšíri skladovacie plochy na sypké substráty v Čiernej nad Tisou o vyše 12 tisíc metrov štvorcových otvorením nového skladu, ktorý bude spĺňať prísne environmentálne požiadavky.

Čítaj viac