Manipuláciu s kusovými tovarmi realizujeme na pracovisku: Východná rampa - Portál

Portálový dvojnosníkový žeriav vytvára podmienky pre priamu prekládku z vozňov širokého rozchodu do vozňov normálneho rozchodu a naopak, ako aj nepriamu prekládku s preskladnením, prípadne prekládku z/na cestné motorové vozidlá. Teleskopickou traverzou so štyrmi elektromagnetmi umožňuje prekládku ingotov do 35t, zvitkov a aj listovanie plechov. Podľa potreby je možné použiť niektorý zo štyroch typov drapákov na prekládku dreva resp. sypkých substrátov.

Portálový žeriav ponúka rozšírenie komoditnej ponuky prekládkových služieb spoločnosti s možnosťou preskladnenia tovaru v colnom režime. Žeriav manipuluje s tovarom na dráhe dĺžky 600m. Nosnosť na hlavnom zdvihu je 50t a pomocný zdvih má nosnosť 12,5t. Z južnej strany má bočné vyloženie 8m čo umožňuje vyložiť tovar na novú spevnenú panelovú plochu s výmerou 5 000 m². Ďalšou využiteľnou plochou na preskladnenie tovarov je plocha rampy s výmerou 7 200 m².

Zriadením a prevádzkovaním colného skladu dokáže spoločnosť zabezpečiť uskladnenie tovarov pod colným dohľadom bez toho, aby podliehal clu a ostatným poplatkom splatným pri dovoze tovaru na územie Európskej únie.