08. 10. 2021

Osobnosť slovenských železníc Marian Frko oslávil životné jubileum

Celý svoj profesijný život prežil na železnici. Začínal na službe oznamovacej a zabezpečovacej techniky, následne pôsobil v oblastiach financií, obchodu a stratégie. Keď prešiel zo štátnej sféry do súkromnej, otvoril sa mu priestor pri realizovaní investícií v našom najväčšom železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou. Ako technický riaditeľ a projektový ma

Čítaj viac

08. 10. 2021

BTS v prvom polroku pokračovala v podpore stabilizácie prepráv

Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., v Čiernej nad Tisou, ostáva aj v roku 2021 celoročná priama a nepriama prekládka sypkých substrátov ako súčasť kvalitných služieb poskytovaných v rámci prepráv tovarov, ktoré obchodne zastrešujú jej akcionári, spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Čítaj viac

08. 10. 2021

Pracovisku nákladnej železničnej dopravy sa darí vyťažiť všetky rušne

Súčasťou spoločnosti BULK TRANSSHIPMNET SLOVAKIA, a. s., (BTS) je aj pracovisko Nákladnej železničnej dopravy (NŽD), ktoré má svoje zázemie v Spišskej Novej Vsi. NŽD zabezpečuje činnosti spojené  s prenájmom hnacích koľajových vozidiel (HKV) v majetku spoločnosti a tiež ich údržbu.

 

Čítaj viac