V prípade požiadavky poskytujeme konzultačné činnosti a dohľad pri údržbe a opravách hnacích dráhových vozidiel.

Portfólio:

  • obhliadky HDV
  • návrh riešení pre opravu HDV
  • kontrolné činnosti počas výkonu opráv
  • HDV účasť a konzultačné činnosti pri odovzdávaní
  • HDV po údržbe alebo oprave