RK Prekládku sypkých substrátov z vozňov širokého rozchodu (ŠR) do vozňov normálneho rozchodu (NR) zabezpečujú dve plne automatizované pracoviská:

  • Prekládkový komplex Západ
  • Prekládkový komplex Východ

 

Ročný výkon prekládky je pri nepretržitej prevádzke 4,8 mil. ton.

 

Komplexy zabezpečujú prekládku peliet, aglorudy, koncentrátu, uhlia a koksu. Hlavným technologickými prvkami oboch pracovísk sú rotačné výklopníky. Vykládka tovarov rotačným výklopníkom výrazne obmedzuje poškodzovanie ŠR vozňov a zrýchľuje proces prekládky. Vozeň NR je pri nakládke pristavený na statickej koľajovej váhe zabezpečujúcej úradné váženie tary vozňa, netto hmotnosti substrátu a konečnej brutto hmotnosti vozňa. V spolupráci s pohyblivým dopravníkom zároveň zaisťuje rovnomerné rozloženie tovaru vo vozni. Systém priamej prekládky je automatizovaný proces riadený z operačného strediska – velína, dvoma operátormi.

 

Pre ekologizáciu prevádzky je komplex vybavený technológiou vodnej clony a vzduchotechniky. Ďalšou výhodou prekládky je možnosť technologického zvlhčovania substrátov pre dočasné obmedzenie zamrznutia substrátu v zimnom období, čím konečný odberateľ podstatne skráti rozmrazovanie vo svojich rozmrazovacích halách a pobyt vozňov na vykládke. Prekládkový komplex Západ zároveň disponuje aj  colným skladom na ploche 5 418 m². Umožňuje uskladnenie sypkých substrátov pod colným dohľadom v množstve do 50 000 ton.