Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. začala od roku 2009 pôsobiť aj v železničnom dopravnom sektore. Je licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhach. Spoločnosť má udelené Jednotné bezpečnostné osvedčenie platné na území Slovenskej republiky.

 Sme vlastníkmi hnacích dráhových vozidiel (HDV) nezávislej a závislej (jednosmernej a striedavej) trakcie:

  • 14 ks jednosmerných elektrických HDV radu 183 normálneho rozchodu 1 435 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 2 790kW a max. ťažnou silou 345 kN - prevádzkovaných na poľskej infraštruktúre.
  • 4 ks jednosmerných elektrických HDV radu 131 (dve zdvojené sekcie) normálneho rozchodu 1435 mm s usporiadaním pojazdu Bo'Bo' - Bo'Bo', s trvalým výkonom 2240 + 2240 kW a max. ťažnou silou 173,7 + 173,7 kN s možnosťou prevádzky na slovenskej, českej a poľskej infraštruktúre.
  • 3 ks dieselových HDV radu 770 a radu 771 širokého rozchodu 1520 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 993 kW a max. ťažnou silou 310 kN.
  • 4 ks dieslových HDV radu 770 normálneho rozchodu 1435 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 993 kW a max. ťažnou silou 280 kN,
  • 5 ks striedavé elektrické HDV radu 240 normálneho rozchodu 1 435 mm s usporiadaním pojazdu Bo'Bo', trvalým výkonom 3 080kW a max. ťažnou silou 255 kN, prevádzkované na maďarskej infraštruktúre.

 

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Inter Cargo Sp. z o.o. realizujeme dopravno-prepravné činnosti a zasielateľské aktivity v Poľsku. Našou dcérkou spoločnosťou je aj Lokorail, a.s., ktorá poskytuje dopravné služby na území SR a ČR. Lokorail je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 na prepravu ucelených vlakov a na vlečkové služby. Spoločnosti zákazníkom poskytujú prepravné a dopravné služby v pravidelnej i nepravidelnej nákladnej železničnej preprave , vrátane prepravy nebezpečného tovaru. HDV sú vybavené monitorovaním polohy pomocou GPS. V prípade potreby disponujeme mobilným servisom. Zároveň poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti opráv HDV.

 

Prepravný poriadok dopravcu BTS

 

  

 

Naši partneri v sektore dopravy: CRW, ODOS, Kolprem, Rail Polska, Koleje Czeskie.