Naši akcionári BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a ZSSK CARGO, a.s. ponúkajú zabezpečenie komplexných zasielateľských a logistických služieb.

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. je akcionárom spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. a od svojho vzniku v roku 2002 sa zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. patrí dlhodobo k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Za účelom udržania postavenia a vysokej úrovne poskytovaných služieb pracujeme v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.
Zákazníkovi ponúkame službu, ktorá je šitá na mieru a naplní jeho očakávania. Komplexnosť navrhovaného riešenia je plne podporovaná spoluprácou so spoločnosťami s kapitálovým prepojením BUDAMAR SOUTH, s.r.o., so súkromným železničným dopravcom LOKORAIL, a.s., CENTRAL RAILWAYS, a.s. a INTER CARGO,Sp. z o.o., spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy a.s. a operátorom prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Ponúkané služby

 • skladovanie
 • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
 • špeciálne prepravy (mimoriadne a nadrozmerné zásielky)
 • intermodálna preprava
 • multimodálna preprava
 • riečna a námorná preprava
 • cestná preprava
 • železničná preprava
 • komplexné poradenstvo

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 58 312 111 Fax: +421 2 58 312 110
E-mail: budamar@budamar.sk

www.budamar.sk

 

ZSSK CARGO, a.s. je akcionárom spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s..

 • 170-ročná história železničnej nákladnej dopravy na Slovensku
 • 80-percentný podiel na slovenskom trhu
 • jediný celosieťový operátor pre všetky komodity
 • komplexné dopravno-prepravné služby v domácej i medzinárodnej železničnej doprave
 • certifikované služby podľa medzinárodných štandardov ISO 9001

Produktové portfólio:

 • služby železničnej nákladnej dopravy (jednotlivé vozne, ucelené a logistické vlaky, intermodálna preprava, automotive a ďalšie)
 • prekládka tovarov (1520/1435 a SMGS/CIM)
 • vlečkové služby
 • služby údržby a opráv železničných  koľajových vozidiel

ZSSK CARGO, a.s.

Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 55 229 5513
E-mail: infoservis@zscargo.sk

www.zscargo.sk