24. 05. 2023

BTS už viac ako rok zabezpečuje komplexné prekládkové služby

Od 1. marca 2022 začala BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA v Čiernej nad Tisou poskytovať službu prekládky všetkých tovarov vrátane dopravnej obsluhy. Základom pre možnosť realizácie komplexných prekládkových služieb boli dosiahnuté výsledky z predchádzajúcich rokov.

 Vedenie úseku prevádzky BTS

Článok z časopisu CARGO INFO 04/2023

 

Späť na všetky články