Spoločnosť BTS je držiteľom osvedčenia SHS (AEO) a pre zákazníkov predstavuje bezpečnú súčasť dodávateľského reťazca.

V rámci svojich pracovísk v PPS Čierna nad Tisou ponúkame preskladnenie sypkých substrátov a kusového tovaru s  celkovou kapacitou 130 tis ton1630 TEU.

Prekládkový komplex Západ (PK Západ)

  • Kapacita skladovej plochy: 50 tis. ton

Najväčšiu kapacitu preskladnenia sypkých substrátov na jednom colnom sklade spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a. s., ktorou disponuje BTS, poskytuje PK Západ. Sklad je vytvorený železobetónovou jamou pod III. Vysokou rampou a disponuje aj možnosťou rozdelenia tovarov do viacerých sekcií podľa druhu, alebo konečného odberateľa. Tovar je na sklad dopravovaný systémom pásových dopravníkov priamo zo širokorozchodných vozňov vyklopených pomocou rotačného výklopníka. Nakládka zo skladu je realizovaná kolesovými alebo pásovými rýpadlami do vozňov NR pristavených na koľajach pri skladovej ploche.

Obecná rampa

  • Kapacita skladovej plochy: 25 tis. ton

Nachádza sa pri pracovisku Prekládkového komplexu Východ. Sklad je vytvorený na telese vyvýšenej rampy dĺ. 600 m.  Nepriama prekládka je vykonávaná kolesovými a pásovými rýpadlami z vozňov ŠR do vozňov NR pristavených na koľajach pri rampe.

Východná rampa – Portál

  • Kapacita skladovej plochy: 55 tis. ton

Pracovisko poskytuje svojim odberateľom skladovanie kusového tovaru a sypkých substrátov. Na telese vyvýšenej rampy, v dĺžke 560 metrov, poskytujeme skladovanie kusového tovaru na ploche 5000 m2 alebo 25 tisíc ton substrátov. V roku 2017 bola skladová kapacita rozšírená vybudovaním nového colného skladu na danom pracovisku pre ďalších 30 tisíc ton substrátov.