BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Sme dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie služieb prekládky, nakládky, vykládky a preskladnenia rôznych komodít. Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátovprekládkové komplexy so zabudovanými rotačnými výklopníkmi a plne automatizovanou prekládkovou technológiou. V zimnom období zabezpečujeme rozmrazovanie prekladaného materiálu v dvoch rozmrazovacích halách a zároveň zákazníkom ponúkame aj možnosť využitia technického zvlhčovania substrátov s cieľom dočasného zamedzenia premŕzania substrátu počas jeho transportu ku konečnému odberateľovi. Pre prekládku ingotov, plechov, zvitkov, dreva a kusových zásielok spoločnosť disponuje dvojníkovým portálovým žeriavom 50t/12,5t/31+8m.

Od roku 2019 sme rozšírili naše portfólio poskytovaných služieb o intermodálu prekládku na pracovisku Terminál kombinovanej dopravy - Dobrá

Od roku 2009 pôsobíme aj v železničnom dopravnom sektore. Sme licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhe. Park HDV spoločnosti sa skladá z 30 elektrických a 7 dieselových hnacích dráhových vozidiel.

Čítaj viac

akcionári

novinky

05. 01. 2024

Pätnásť rokov od spustenia prevádzky prvého pracoviska BTS v Čiernej nad Tisou

V decembri tohto roka uplynie 15 rokov od spustenia prvého pracoviska prevádzky spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA v Čiernej nad Tisou, ktorou sa stala rekonštruovaná III. rozmrazovacia hala. Postupne BTS, v ktorej má ZSSK CARGO 40-percentný podiel a BUDAMAR LOGISTICS 60 percent, zmodernizovala alebo vybudovala ďalšie technologické celky a stala sa významným hráčom prekládky na železnici v celom regi&

Čítaj viac

23. 10. 2023

BTS hľadá možnosti zvýšenia výkonov stanice napriek zmenám v riadení posunu

Je to už viac ako rok, keď 1. marca 2022 spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., rozšírila svoje pôsobenie v rámci pohraničnej prekládkovej stanice (PPS) Čierna nad Tisou o poskytovanie služieb dopravnej obsluhy. K tomuto dátumu bol v rámci BTS vytvorený aj úsek logistiky a dopravy, ktorý zastrešuje výkony pracoviska dopravy a v novej organizačnej štruktúre aj pracoviska nákladnej že

Čítaj viac Zobraziť všetky novinky

45 000 000 t

úspešne preložených

certifikáty