Rozmrazovanie prekladaných sypkých substrátov v zimnom období zabezpečujeme v dvoch rozmrazovacích halách.

Rozmrazovacie haly majú ročný výkon rozmrazovania substrátu v zimnom období spolu 1,3 mil. ton/90 dní. Počas 24 hodinovej prevádzky dokážu, podľa druhu tovaru zabezpečiť rozmrazenie 416 vozňov peliet, 312 vozňov aglorudy alebo 208 vozňov koncentrátu. Haly sú stavebne zrekonštruované a technologicky zmodernizované. Prevádzka ekonomicky a ekologicky zabezpečuje využitie tepelnej energie vyrábanej pre rozmrazovanie tovaru prepravovaného vo vozňoch počas zimných mesiacov.

V objekte každej Rozmrazovacej haly sú prevádzkované dva rozmrazovacie tunely umožňujúce rozmrazovanie aj najvyšších širokorozchodných vozňov v cykloch po 26 – 27 ŠR vozňov. Rozmrazovanie je zabezpečené technologickými jednotkami v dvoch vetvách tunelov, v zónach dĺžky cca 80 metrov. Ekologickým prínosom je využitie technológie rozmrazovania na princípe ohrievania vzdušniny, ktorá cirkuluje v tuneloch s minimálnym vznikom spalín vypúšťaných do ovzdušia.

Rozmrazovacie haly sú zateplené, čo zásadným spôsobom prispieva k minimalizácii tepelných strát a k zvýšeniu efektívnosti prevádzky. Prevádzka rozmrazovacích hál je automatizovaná a ovládaná obsluhou z velína, pomocou diaľkového prístupu k riadenému regulovaniu ohrievania.