06. 08. 2021

Kvalitné zázemie zamestnancov je pre BTS dôležité

Pre spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) je jednou z priorít poskytovať zamestnancom primerané sociálno-prevádzkové zázemie. Po predchádzajúcich investíciách v prenajatých priestoroch sídla spoločnosti, na pracoviskách Prekládkový komplex Východ, Prekládkový komplex Západ a Východná rampa - Portál ako i na pracovisku ...

Čítaj viac

07. 06. 2021

Stabilita a environmentálna udržateľnosť prekládky

V septembri spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) rozšíri skladovacie plochy na sypké substráty v Čiernej nad Tisou o vyše 12 tisíc metrov štvorcových otvorením nového skladu, ktorý bude spĺňať prísne environmentálne požiadavky.

Čítaj viac

10. 05. 2021

Aj napriek neistým očakávaniam je BTS s minulým rokom spokojná

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) si za trinásť rokov svojho pôsobenia vybudovala meno spoľahlivého obchodného partnera a nositeľa modernizačných aktivít v oblasti prekládkových služieb v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou. Prekládka železnorudných substrátov, ich krátkodobé skladovanie a prekládka kusových tovarov je aj naďalej ...

Čítaj viac