04. 11. 2021

Progresívny prístup k poskytovaniu služieb prekládky

Vďaka úspešnému projektu súkromného a štátneho sektora v podobe spo[1]ločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou sú dnes vytvorené podmienky pre progresívnu udržateľnosť, vysokú konkurencieschopnosť prepráv po najdlhších ramenách železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky a efektívne&

Čítaj viac

08. 10. 2021

Osobnosť slovenských železníc Marian Frko oslávil životné jubileum

Celý svoj profesijný život prežil na železnici. Začínal na službe oznamovacej a zabezpečovacej techniky, následne pôsobil v oblastiach financií, obchodu a stratégie. Keď prešiel zo štátnej sféry do súkromnej, otvoril sa mu priestor pri realizovaní investícií v našom najväčšom železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou. Ako technický riaditeľ a projektový ma

Čítaj viac

08. 10. 2021

BTS v prvom polroku pokračovala v podpore stabilizácie prepráv

Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., v Čiernej nad Tisou, ostáva aj v roku 2021 celoročná priama a nepriama prekládka sypkých substrátov ako súčasť kvalitných služieb poskytovaných v rámci prepráv tovarov, ktoré obchodne zastrešujú jej akcionári, spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Čítaj viac