Pri prekládke od decembra 2014 poskytujeme našim zákazníkom, v zimnom období  možnosť aplikácie technickej kvapaliny do prekladaných substrátov, pre dočasné obmedzenie zamrznutia substrátu počas jeho transportu do železiarní po dobu 48 hodín. Konečný odberateľ podstatne skráti rozmrazovanie vo svojich rozmrazovacích halách a pobyt vozňov na vykládke. Systém má štyri pracovné režimy (teplotné pásma), podľa predpovede počasia SHMÚ pre plánovanú trasu transportu. Táto služba obmedzuje predlžovanie času obehu vozňov v období mrazov a uľahčuje manipuláciu s tovarom.