Opis servisného zariadenia:

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá (TKD Dobrá) je svojou polohou na trase medzinárodnej kombinovanej dopravy vstupom do Schengenského priestoru a svojím napojením na železničnú sieť normálneho (NR-1435 mm) aj širokého rozchodu (ŠR – 1520 mm) umožňuje prechod zásielok medzi týmito dvoma rozchodmi a režimami SMGS a CIM.

Základné parametre a vybavenie terminálu:

 • Plocha: 100 735 m2
 • Dĺžka koľají pod žeriavovou dráhou:  NR     2 x 460 m
 • Dĺžka koľají pod žeriavovou dráhou:  ŠR     2 x 460 m              
 • Portálový žeriav / nosnosť :  2 / 50 t ( spreader 37 t)
 • Čelný kontajnerový nakladač / nosnosť : 1 / 45 t               
 • Prevádzková kapacita za 24 hod.:  430 TEU
 • Kapacita uskladnenia  1 630 TEU

Hlavnou službou poskytovanou v TKD Dobrá je manipulácia / prekládka intermodálnych jednotiek v nasledovných kombináciách:

 • železničná doprava – železničná doprava
 • železničná doprava – cestná doprava
 • cestná doprava – cestná doprava
 • železničná doprava – sklad
 • cestná doprava – sklad

Vlastné služby:

 • služby terminálu oddelené od prepravných služieb,
 • poskytovanie služieb viacerým koncovým používateľom,
 • krátkodobé aj dlhodobé skladovanie naložených aj prázdnych jednotiek,
 • dochladzovanie izotermických nákladných jednotiek,
 • bezpečnosť manipulovaných a uskladnených jednotiek,
 • váženie cestných vozidiel.

 Sprostredkované služby:

 • zneškodnenie nebezpečných nákladov z poškodených nákladných jednotiek,
 • čerpanie palív,
 • colné služby,
 • fytokontrola.

Sídlo prevádzkovateľa servisného zariadenia:

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Adresa servisného zariadenia - terminálu:

TERMINÁL KOBINOVANEJ DOPRAVY DOBRÁ

Terminálska 170, 076 41 Dobrá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

GPS: 48.415858, 22.024592

 

Adresa poskytovateľa dopravnej obsluhy servisného zariadenia:

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Prevádzková doba: V TKD Dobrá sú služby poskytované :

Pondelok            6:00 - 18:00

Utorok                 mimo prevádzky

Streda                 6:00 - 18:00

Štvrtok                 mimo prevádzky

Piatok                  6:00 - 18:00

Sobota                 mimo prevádzky

Nedeľa                mimo prevádzky

Informácia o obmedzení prevádzky:  

Terminál v súčasnosti poskytuje služby bez prevádzkových obmedzení.

 

Parametre servisného zariadenia:  PDF 

Služby servisného zariadenia a podmienky ich poskytovania:  PDF

 Základný cenník služieb : PDF

Žiadosť o spracovanie cenovej ponuky:   PDF