24. 05. 2023

BTS už viac ako rok zabezpečuje komplexné prekládkové služby

Od 1. marca 2022 začala BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA v Čiernej nad Tisou poskytovať službu prekládky všetkých tovarov vrátane dopravnej obsluhy. Základom pre možnosť realizácie komplexných prekládkových služieb boli dosiahnuté výsledky z predchádzajúcich rokov.

Čítaj viac

10. 11. 2022

Cieľom spoločnosti BTS je zodpovednosť a kvalita poskytovaných služieb

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) je v rámci pohraničnej priechodovej stanice Čierna nad Tisou etablovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb prekládky železnorudných substrátov, krátkodobého skladovania, prekládky kusových tovarov a poskytovania služieb intermodálnej prekládky v Termináli kombinovanej dopravy Dobrá (TKD).

Čítaj viac

04. 11. 2021

Progresívny prístup k poskytovaniu služieb prekládky

Vďaka úspešnému projektu súkromného a štátneho sektora v podobe spo[1]ločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou sú dnes vytvorené podmienky pre progresívnu udržateľnosť, vysokú konkurencieschopnosť prepráv po najdlhších ramenách železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky a efektívne&

Čítaj viac