Dozorná rada

Od 20.10.2021 do súčasnosti je Dozorná rada spoločnosti zložená z 5 členov:

  • Ing. Marián MEČIAR, predseda Dozornej rady
  • Ing. Roman GONO, podpredseda Dozornej rady
  • Ing. Ján VOŠČEK, člen Dozornej rady
  • Ing. Jaroslav DANIŠKA, člen Dozornej rady
  • Ing. Ľubomír LOY, člen Dozornej rady

 

Predstavenstvo

Od 06.12.2019 do súčasnosti je Predstavenstvo spoločnosti zložené z členov:

  • Ing. Miroslav HOPTA, predseda Predstavenstva
  • Ing. Pavel ŠUŤÁK, podpredseda Predstavenstva
  • Ing. Marian FRKO, člen Predstavenstva

 

Prehľad osôb v štatutárnych orgánoch spoločnosti