10. 05. 2021

Aj napriek neistým očakávaniam je BTS s minulým rokom spokojná

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) si za trinásť rokov svojho pôsobenia vybudovala meno spoľahlivého obchodného partnera a nositeľa modernizačných aktivít v oblasti prekládkových služieb v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou. Prekládka železnorudných substrátov, ich krátkodobé skladovanie a prekládka kusových tovarov je aj naďalej ...

Čítaj viac

10. 05. 2021

Kvalitnými službami chceme konkurovať prepravám na trasách cez Poľsko a Maďarsko

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) vstúpila na trh poskytovania služieb v oblasti prekládky pred trinástimi rokmi s jasne definovanými cieľmi. Ich základom sú kvalitné služby s pridanou hodnotou pre zákazníkov, modernizácia spojená s optimalizáciou procesov a v neposlednom rade aj vytváranie vhodných pracovných a sociálnych podmienok pre zamestnancov ...

Čítaj viac

04. 01. 2021

Rozšírenie skladovacích kapacít v Čiernej nad Tisou

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou poskytuje pre svojich zákazníkov aj možnosti preskladnenia tovarov v colnom režime. V tomto roku tu začala realizovať 3. etapu modernizácie prekládkových kapacít.

Čítaj viac