BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. bola založená v roku 2007 a prevádzkuje pracoviská v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou. Akcionármi spoločnosti sú BUDAMAR LOGISTIC, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. . PPS Čierna nad Tisou je situovaná na východnej hranici Slovenska a schengenského priestoru, na mieste styku dvoch železničných rozchodov – širokého (ŠR -1520 mm) a normálneho (NR – 1435 mm) a na styku dvoch prepravných režimov CIM/SMGS.

 

Naše pracoviská:

Prekládkový komplex Západ a III. Rozmrazovacia hala
Čierna nad Tisou
Prekládkový komplex Východ a II. Rozmrazovacia hala
Čierna nad Tisou
Východná rampa –Portál 
Čierna nad Tisou
Nákladná železničná doprava 
Spišská Nová Ves

 

Organizačná štruktúra spoločnosti