23. 10. 2023

BTS hľadá možnosti zvýšenia výkonov stanice napriek zmenám v riadení posunu

Je to už viac ako rok, keď 1. marca 2022 spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., rozšírila svoje pôsobenie v rámci pohraničnej prekládkovej stanice (PPS) Čierna nad Tisou o poskytovanie služieb dopravnej obsluhy. K tomuto dátumu bol v rámci BTS vytvorený aj úsek logistiky a dopravy, ktorý zastrešuje výkony pracoviska dopravy a v novej organizačnej štruktúre aj pracoviska nákladnej železničnej dopravy (NŽD) v Spišskej Novej Vsi, ktoré pôvodne patrilo pod prevádzkový úsek.

 

Článok z časopisu CARGO INFO 09/2023

Späť na všetky články