20. 06. 2017

Okrúhle jubileum BTS - ZSSK CARGO Business 02/2017

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) si pripomína desať rokov od svojho vzniku. Pôsobí v Čiernej nad Tisou, kde prevádzkuje moderné prekládkové technológie. Pri oslave jubilea sme dali slovo generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva BTS Ing. Pavlovi Šuťákovi.

Čítaj viac

18. 06. 2017

Régió magazin – Bodrogköz & Ung – vidék - 3. kiadás / 2017 május – június

A tiszacsernyői kelet szlovákiai átrakodó állomás, BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. által űzemeltetett átrakodó komplexum 2017 május 24-én rangos vendégeket fogadott. Magyarország kassai konzulátusának főkonzulja Haraszti Attila és gazdasági attaséja Szénási Lajos tett munkalátogatást a városban.

Čítaj viac

21. 04. 2017

TransRussia 2017

Naša spoločnosť sa zúčastnila medzinárodnej výstavy TransRussia/TransLogistica 2017, ktorá sa konala v dňoch 18. – 20. apríla 2017 v Crocus Expo v Moskve. Už 22. krát mali návštevníci možnosť navštíviť expozície vystavovateľov z rôznych krajín. V troch pavilónoch vystavovalo 355 vystavovateľov a zúčastnilo sa 13.214 návštevníkov z 52 krajín. V

Čítaj viac