01. 07. 2020

Nákladná železničná doprava má dôležité miesto v BTS

Samostatným pracoviskom spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. (BTS), ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti prekládky sypkých substrátov, kusového tovaru a intermodálnej prekládky v PPS Čierna nad Tisou, je pracovisko nákladnej železničnej dopravy (NŽD) v Spišskej Novej Vsi.

Čítaj viac

02. 06. 2020

Prekládková činnosť BTS v prvom polroku 2020

Tak ako to bolo doposiaľ, hlavnou činnosťou spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) v Čiernej nad Tisou, je naďalej poskytovanie služieb v oblasti prekládky železnorudných substrátov, krátkodobého skladovania a prekládky kusových tovarov. Od januára 2020 však spoločnosť začala poskytovať aj služby v oblasti intermodálnej prekládky v Termináli kombinovanej dopravy Dobrá (TKD Dobrá).&

Čítaj viac

20. 04. 2020

Naplánované investície v TKD Dobrá

Generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva spoločnosti BULK TRASSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) Pavla Šuťáka sa pýtame na prenájom a rozvojové plány Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá.

Čítaj viac