04. 03. 2020

Terminál v Dobrej má v nájme BTS

ZSSK CARGO uzatvorila zmluvu na prenájom terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej so spoločnosťou BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s..  Bude prevádzkovaný v podstate ako otvorený terminál s prístupom pre všetkých dopravcov.

 

Čítaj viac

15. 02. 2020

V spoločnosti BTS navyšovali akcionári základné imanie

V závere minulého roka došlo k navýšeniu základného imania v spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) na sumu 16 305 547,90 eur. Majetkom prispeli obaja akcionári, a to nasledovne: BUDAMAR LOGISTICS, a. s., nepeňažným vkladom akcií LOKORAIL, a. s., vo výške 5 172 226 EUR a peňažným vkladom vo výške 2 600 EUR. ZSSK CARGO nepeňažným vkladom vo výške 3 449 88

Čítaj viac

02. 01. 2020

Desať rokov od uvedenia Prekládkového komplexu Západ do prevádzky

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., si 3. decembra pripomenula desať rokov od spustenia Prekládkového komplexu Západ (PK Západ) do prevádzky. V tento deň v roku 2009 bola v Čiernej nad Tisou prvýkrát preložená železná ruda zo  širokorozchodného vozňa s využitím rotačného výklopníka cez zásobník a sústavu dopravníkových pás

Čítaj viac