20. 06. 2017

Okrúhle jubileum BTS - CARGO INFO 6/2017

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) si pripomína desať rokov od svojho vzniku. Pôsobí v Čiernej nad Tisou, kde prevádzkuje moderné prekládkové technológie. Pri oslave jubilea sme dali slovo generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva BTS Ing. Pavlovi Šuťákovi.

Čítaj viac

18. 06. 2017

Régió magazin – Bodrogköz & Ung – vidék - 3. kiadás / 2017 május – június

A tiszacsernyői kelet szlovákiai átrakodó állomás, BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. által űzemeltetett átrakodó komplexum 2017 május 24-én rangos vendégeket fogadott. Magyarország kassai konzulátusának főkonzulja Haraszti Attila és gazdasági attaséja Szénási Lajos tett munkalátogatást a városban.

Čítaj viac

26. 10. 2016

Obchodný rok ZSSK CARGO 2017 - Podbánske

Na konferencii „ Obchodný rok ZSSK Cargo 2017 „ sa zúčastnila aj naša spoločnosť, kde člen predstavenstva a technický riaditeľ Ing. Marian Frko odprezentoval „ II. Etapu modernizácie prekládkových technológií v ŽST Čierna nad Tisou„

Čítaj viac