BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. bola založená v roku 2007 a prevádzkuje pracoviská v pohraničnej prekládkovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou. Akcionármi spoločnosti sú BUDAMAR LOGISTIC, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. . PPS Čierna nad Tisou je situovaná na východnej hranici Slovenska a schengenského priestoru, na mieste styku dvoch železničných rozchodov – širokého (ŠR -1520 mm) a normálneho (NR – 1435 mm) a na styku dvoch prepravných režimov CIM/SMGS.


Sme dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie služieb prekládky, nakládky, vykládky a preskladnenia rôznych komodít. Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátovprekládkové komplexy so zabudovanými rotačnými výklopníkmi a plne automatizovanou prekládkovou technológiou. V zimnom období zabezpečujeme rozmrazovanie prekladaného materiálu v dvoch rozmrazovacích halách a zároveň zákazníkom ponúkame aj možnosť využitia technického zvlhčovania substrátov s cieľom dočasného zamedzenia premŕzania substrátu počas jeho transportu ku konečnému odberateľovi. Pre prekládku ingotov, plechov, zvitkov, dreva a kusových zásielok spoločnosť disponuje dvojníkovým portálovým žeriavom 50t/12,5t/31+8m.

Od roku 2019 sme rozšírili naše portfólio poskytovaných služieb o intermodálu prekládku na pracovisku Terminál kombinovanej dopravy - Dobrá.

Od roku 2009 pôsobíme aj v železničnom dopravnom sektore. Sme licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhe. Park HDV spoločnosti sa skladá z 31 elektrických a 7 dieselových hnacích dráhových vozidiel.


Naša spoločnosť je držiteľom osvedčenia Schválený hospodársky subjekt (Authorised Economic Operator - AEO) a certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001.