31. 03. 2010

Čierna nad Tisou ponúka najmodernejšiu technológiu prekládky sypkých substrátov - CARGO INFO 3/2010

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., spustila 29. marca prevádzku rotačného výklopníka sypkých substrátov na svojom pracovisku Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou. Pracovisko je unikátnym technologickým zariadením na prekládku vozňov šírokého rozchodu na vozne normálneho rozchodu.

https://www.btslovakia.sk/asset/uploads/pdf/CARGOINFO_04_2010.pdf

Späť na všetky články