Dozorná rada

Od 06.09.2016 do súčasnosti je Dozorná rada spoločnosti zložená z 5 členov:

  • Ing. Peter MALEC, predseda Dozornej rady
  • Ing. Martin VOZÁR, podpredseda Dozornej rady
  • Ing. Bohdan KOŽUSZNIK, člen Dozornej rady
  • Ing. Jaroslav DANIŠKA, člen Dozornej rady
  • Ing. Ľubomír LOY, člen Dozornej rady

 

Predstavenstvo

Od 21.05.2012 do súčasnosti je Predstavenstvo spoločnosti zložené z členov:

  • Ing. Pavel ŠUŤÁK, predseda Predstavenstva
  • Ing. Miroslav HOPTA, podpredseda Predstavenstva
  • Ing. Marian FRKO, člen Predstavenstva

 

Prehľad osôb v štatutárnych orgánoch spoločnosti