Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. začala od roku 2009 pôsobiť aj v železničnom dopravnom sektore. Je licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhach. Spoločnosť má udelené bezpečnostné osvedčenie A, ktoré je platné pre celú Európu a zároveň bezpečnostné osvedčenie B, platné na Slovensku a v Česku.

 Sme vlastníkmi hnacích dráhových vozidiel (HDV) nezávislej a závislej (jednosmernej a striedavej) trakcie:

  • 22 ks jednosmerných elektrických HDV radu 183 normálneho rozchodu 1 435 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 2 790kW a max. ťažnou silou 345 kN - prevádzkovaných na poľskej infraštruktúre,
  • 5 ks dieselových HDV radu 770 a radu 771 širokého rozchodu 1520 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 993 kW a max. ťažnou silou 310 kN,
  • 2 ks dieslových HDV radu 770 normálneho rozchodu 1435 mm s usporiadaním pojazdu Co'Co', trvalým výkonom 993 kW a max. ťažnou silou 280 kN,
  • 6 ks striedavé elektrické HDV radu 240 normálneho rozchodu 1 435 mm s usporiadaním pojazdu Bo'Bo', trvalým výkonom 3 080kW a max. ťažnou silou 255 kN, prevádzkované na maďarskej infraštruktúre.

 

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Inter Cargo Sp. z o.o. realizujeme v Poľsku dopravno-prepravné činnosti a zasielateľské aktivity. HDV sú vybavené monitorovaním polohy pomocou GPS. V prípade potreby disponujeme mobilným servisom. Zároveň poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti opráv HDV.

Naši partneri v sektore dopravy: Lokorail, ODOS, Kolprem, Rail Polska, Koleje Czeskie.

Prepravný poriadok dopravcu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA,a.s.