Bulk transshipment slovakia

Sme dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie služieb prekládky, nakládky, vykládky a preskladnenia rôznych komodít. Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátovprekládkové komplexy so zabudovanými rotačnými výklopníkmi a plne automatizovanou prekládkovou technológiou. V zimnom období zabezpečujeme rozmrazovanie prekladaného materiálu v dvoch rozmrazovacích halách a zároveň zákazníkom ponúkame aj možnosť využitia technického zvlhčovania substrátov s cieľom dočasného zamedzenia premŕzania substrátu počas jeho transportu ku konečnému odberateľovi. Pre prekládku ingotov, plechov, zvitkov, dreva a kusových zásielok spoločnosť disponuje dvojníkovým portálovým žeriavom 50t/12,5t/31+8m.

Od roku 2009 pôsobíme aj v železničnom dopravnom sektore. Sme licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhe. Park HDV spoločnosti sa skladá z 23 elektrických a 6 dieselových hnacích dráhových vozidiel.

Čítaj viac

akcionári

novinky

20. 06. 2017

Okrúhle jubileum BTS - CARGO INFO 6/2017

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) si pripomína desať rokov od svojho vzniku. Pôsobí v Čiernej nad Tisou, kde prevádzkuje moderné prekládkové technológie. Pri oslave jubilea sme dali slovo generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva BTS Ing. Pavlovi Šuťákovi.

Čítaj viac

18. 06. 2017

Régió magazin – Bodrogköz & Ung – vidék - 3. kiadás / 2017 május – június

A tiszacsernyői kelet szlovákiai átrakodó állomás, BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. által űzemeltetett átrakodó komplexum 2017 május 24-én rangos vendégeket fogadott. Magyarország kassai konzulátusának főkonzulja Haraszti Attila és gazdasági attaséja Szénási Lajos tett munkalátogatást a városban.

Čítaj viac Zobraziť všetky novinky

20 000 000 t

úspešne preložených

certifikáty