Profil spoloČnosti

 

          Sme dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie služieb na prekládku sypkých substrátov v areáli Východoslovenských prekladísk v Čiernej nad Tisou.
          Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátov je Prekládkový komplex – Západ, s plne automatizovanou prekládkovou technológiou, v ktorej je integrovaný gravitačný rotačný výklopník.

          Personál spoločnosti spĺňa všetky požiadavky stanovené slovenskou legislatívou pre prevádzkovanie tohto unikátneho technologického zariadenia.

Čo vÁm ponÚkame


1. PREKLÁDKA RUDNÝCH SUBSTRÁTOV - PREKLÁDKOVÝ KOMPLEX - ZÁPAD
          Nová automatizovaná prekládková technológia s využitím gravitačného rotačného výklopníka je unikátnym technologickým komplexom zariadení na prekládku sypkých substrátov. Komplex je umiestnený v novej budove na začiatku zrekonštruovanej III. Vysokej rampy v západnej časti ŽST Čierna nad Tisou. Moderná technológia prekládky spĺňa všetky parametre v rámci ochrany životného prostredia.


2. ROZMRAZOVANIE RUDNÝCH SUBSTRÁTOV - III. ROZMRAZOVACIA HALA
          III. Rozmrazovacia hala je určená na rozmrazovanie rudných substrátov vo vozňoch rozchodu 1520 mm (vozne ŠR), aby bola zabezpečená nepretržitá prekládka v zimnom období a následne kontinuálny transport rudných substrátov do železiarní.


3. PRESKLADENIE SYPKÝCH SUBSTRÁTOV
          Krátkodobé skladovanie rudných substrátov umožňuje systém dopravníkov a zhadzovacích pluhov na Prekládkovom komplexe – Západ. Okrem priamej prekládky z vozňov ŠR do vozňov NR aj uskladnenie substrátu pod III. Vysokou rampou na ploche 5 400 m2, čo predstavuje skladovú kapacitu cca 60 tis. ton. Celý proces skladovania spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia (systém vodnej clony na 16-tich zhadzovacích pluhoch a krytie skládky špeciálnou segmentovou posuvnou stenou).


4. TECHNICKÉ ZVLHČOVANIE SUBSTRÁTOV
          Od decembra 2014 naša spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. ponúka v zimnom období našim zákazníkom možnosť aplikácie technickej kvapaliny do prekladaných substrátov, s cieľom zamedzenia premŕzania substrátu počas jeho transportu do železiarní po dobu 48 hodín. Táto služba obmedzuje predlžovanie času obehu vozňov v období mrazov a uľahčuje manipuláciu s tovarom.


5. NÁKLADNÁ ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
          Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. začala v roku 2009 pôsobiť aj v železničnom dopravnom sektore. Je licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhe. Disponuje bezpečnostným osvedčením A a B na Slovensku a bezpečnostným osvedčením B v Českej republike. Park HDV spoločnosti sa skladá z 23 elektrických a 6 dieselových hnacích vozidiel.