BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Sme dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie služieb prekládky, nakládky, vykládky a preskladnenia rôznych komodít. Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátovprekládkové komplexy so zabudovanými rotačnými výklopníkmi a plne automatizovanou prekládkovou technológiou. V zimnom období zabezpečujeme rozmrazovanie prekladaného materiálu v dvoch rozmrazovacích halách a zároveň zákazníkom ponúkame aj možnosť využitia technického zvlhčovania substrátov s cieľom dočasného zamedzenia premŕzania substrátu počas jeho transportu ku konečnému odberateľovi. Pre prekládku ingotov, plechov, zvitkov, dreva a kusových zásielok spoločnosť disponuje dvojníkovým portálovým žeriavom 50t/12,5t/31+8m.

Od roku 2009 pôsobíme aj v železničnom dopravnom sektore. Sme licencovaným prevádzkovateľom dopravy na dráhe. Park HDV spoločnosti sa skladá z 28 elektrických a 7 dieselových hnacích dráhových vozidiel.

Čítaj viac

akcionári

novinky

12. 11. 2019

BTS reflektuje požiadavky zákazníkov

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) už od svojho vzniku v roku 2007 prináša do sektora železničnej dopravy v oblasti služieb celoročnej prekládky tovarov pokrokový prístup a modernizáciu. Pôsobisko spoločnosti v Čiernej nad Tisou a využívanie najmodernejších technológií priamej aj nepriamej prekládky je zárukou vysokého štandardu poskytovaných prekládko

Čítaj viac

14. 10. 2019

Nové pracovné zázemie pre NŽD

Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) pôsobí od roku 2009 aj v železničnom dopravnom sektore. Činnosti v danom segmente zabezpečuje z pracoviska nákladnej železničnej dopravy v Spišskej Novej Vsi. Od októbra bude mať toto pracovisko sídlo v novej administratívno-prevádzkovej budove priamo v spišskom depe.

Čítaj viac Zobraziť všetky novinky

20 000 000 t

úspešne preložených

certifikáty