O nÁs

 •           Spoločnosť vznikla 08.05.2007 pod názvom DURBAN, a.s. a 12.05.2010 sa transformovala na súčasnú spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. SME dynamickou spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie komplexných prekládkových služieb sypkých substrátov a rozmrazovanie substrátov vo vozňoch rozchodu 1520 mm v areáli Východoslovenských prekladísk Čierna nad Tisou.


 •           Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti prekládky sypkých substrátov je Prekládkový komplex – Západ s plne automatizovanou prekládkovou technológiou a gravitačným rotačným výklopníkom.


 •           Personál spoločnosti spĺňa všetky požiadavky stanovené slovenskou legislatívou pre prevádzkovanie tohto unikátneho technologického zariadenia.


 •           
  V marci 2014 bola preložená 10 miliónta tona železnorudných substrátov Prekládkovým komplexom Západ.
 • Modernizácia prekládkových kapacít v areáli Východoslovenských prekladísk v železničnej stanice Čierna nad Tisou spoločnosťou BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA v období (2008-2016)


 •           Prvá etapa modernizácie bola ukončená v roku 2009 keď boli uvedené do prevádzky zrekonštruovaná III. Rozmrazovacia hala v roku 2008 a Prekládkový komplex Západ v roku 2009.


 •           V rámci druhej etapy modernizácie našou spoločnosťou v rokoch 2015-2016 je v pláne ukončenie výstavby Prekládkového komplexu – Východ (10. 2016) a uvedenie do skúšobnej prevádzky , ukončenie modernizácie II. Rozmrazovacej haly (10.2016) a uvedenie do trvalej prevádzky a ukončenie stavby - Východná rampa prekládková technológia (portálový žeriav) ( 12. 2016)


 •           V poslednom období je zvýšená požiadavka konečných odberateľov na uskladnenie železnorudných substrátov v areáli východoslovenských prekladísk a preto naša spoločnosť pristúpila aj k rozširovaniu – úprave skladových plôch na Obecnej a Východnej rampe.


 •           Splnenie vytýčených cieľov, v rámci modernizácie prekládkových kapacít v Čiernej nad Tisou, boli pripravené a sú realizované s podporou akcionárov spoločností BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., - BUDAMAR LOGISTICS, a.s., - ZSSK CARGO SLOVAKIA, a.s. a v úzkej spolupráci so Železnicami Slovenskej Republiky.

 

   
Vizualizácia PK Východ - pohľad zo severovýchodu
Vizualizácia PK Východ - pohľad z juhovýchodu

 

 •